Žižkova lípa

Dne 25.6.2013 lípa padla. Byla velmi ztrouchnivělá, kmen byl dutý a bohužel neustála větrné a deštivé počasí, které nás v posledních dnech doprovázelo. Je nám to velmi líto. Ostaš přišel o jeden ze svých pokladů. 

Žižkova lípa

11_adsc2173.jpg11_adsc2189.jpg11_adsc2195.jpg11_adsc2226.jpg11_aimg8681.jpg11_aimg8683.jpg

Článek o Husitské lípě naleznete zde: IDNES.CZ

Název Žižkova lípa nese řada významných a památných stromů spjatých s působením Jana Žižky. Pod některými údajně tábořili husité, jiné byly vysazeny na Žižkovu počest. Jednou z nich je i ostašská lípa.

husitska lipa

O ostašské Žižkově lípě se traduje tato pověst:

Nedaleko od původního dřevěného hostince na Ostaši vyrostla u lesa ohromná lípa. Její silný kmen se ve výšce asi čtyř metrů rozdvojoval.

Kolem roku 1880 žil vedle lípy v chaloupce, kde potom hospoda byla, chudý dřevař jménem Špulák.

Ten jednou ráno vylezl na lípu, aby něco květu natrhal. A tu nad místem, kde se lípa rozdvojovala, uviděl podivný jakoby suk s chomáčem. Po prozkoumání s úžasem shledal, že je to klín zaražený do kmene, jenž běhěm staletí s ním úplně srostl a chumáč není nic jiného, než cop ženských vlasů, který byl kdysi i s klínem do kmene zaražen.

Znovu si s hrůzou můžeme zavzpomínat na dávné doby roku 1421, kdy poličtí byli přepadeni zde na Ostaši katolickými Slezany.

Tito "obránci" katolické víry užívali s oblibou přímo děsného způsobu mučení husitských žen i docela mladých dívek. Věšeny byly za vlasy a po dlouhém mučení nakonec ubity k smrti.

I Jan Žižka navštívil při svém tažení vrchol Ostaše, hromadný to hrob polických obyvatel. Prodlel u mohyly smrti celou hodinu. Pak sestoupil níže a znaveně spočinul pod onou lípou. Jeho oko hledělo k Boru, kde za ním Slezsko se rozprostírá a řekl svým hejtmanům ... "tam se podíváme a bude to za Ostaš!"

Žižka pomstu na Slezanech neprovedl, stihla ho u Přibyslavi roku 1424 smrt. Jeho nástupce Prokop Holý však podnikl v roce 1425 velkou výpravu válečnou do Slezska a krutě obyvatele Policka pomstil.
To bylo za Ostaš!

Lípa tam na Ostaši stojí, však zda je to ta, pod kterou Žižka seděl, nevíme, ale klín ten, byl k vidění ještě ve třicátých letech 20. století.

Dne 29. 5. 1921 uspořádal nově založený Klub českých turistů z Police masovou vycházku na Ostaš ke vzpomínce na zničení města Police a povraždění obyvatel Slezáky před 500 lety, na prostranství u Husitské  lípy se shromáždilo (údajně) na 4 tisíce lidí.

 
 
 
Stará pohlednice přibližně z roku 1900. Pohled od lesa - dnes již tato stezka neexistuje, stejně jako budova vlevo. 

Husitská lípa