Sponzoři kaple

Nadace Občanského fóra

Děkujeme Nadaci Občanského fóra, zastoupenou Dagmarou Havlovou, která nám poskytla finanční příspěvěk ve výši 40.000,- Kč na rekonstrukci střechy kaple. 

Více o nadaci se dozvíte zde: http://www.nadaceof.cz/

Nová Křížová cesta v Kapličce sv. Kříže na Ostaši

V listopadu 2012 manželé Malíkovi z Ostaše s účastí paní Věry Pohnerové ze Žďáru nad Metují darovali kapličce novou sérii obrazů zvanou Křížová cesta. Velice děkujeme!  Křížovou cestu zhotovil pan Jaroslav Zítka z Police nad Metují. 

Čtrnáct zastavení Křížové cesty je seřazeno takto:

 1. zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
 2. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
 3. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 5. zastavení - Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
 11. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
 12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 14. zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

V některých případech je Křížová cesta rozšířena v úvodu o zastavení „Poslední večeře“ nebo v závěru o zastavení „Vzkříšení“

Stolek

Tento stolek jsme dostali darem od pana Koláčného, který bohužel v druhé polovině března 2013 zemřel. Upřímnou soustrast. 

 

Nadále hledáme sponzory, kteří by se podíleli na financování nové břidlicové střechy a obnovení interiéru kaple.